Условия за монтаж

Цени на видовете монтажи:

 

 9 000 BTU – 140 лв.
 10 000 BTU – 140 лв..
 12 000 BTU – 140 лв.
 14 000 BTU – 160 лв.
 18 000 BTU – 180 лв.
 21 000 BTU – 180 лв.
 24 000 BTU – 180 лв.

колонен тип – 250 лв.

Какво включва стандартния монтаж?

Тази услуга представлява цялостен монтаж и пускане в експлоатация на климатичната системата и включва:

1. Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху тухлена или бетонна стена.

2. Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или бетонна стена с дебелина до 30 см.

3. Полагане на тръбен път между вътрешното и външното тяло до 3 л. м.

4. Полагане на ел. оперативни кабели между вътрешното и външното тяло до 4 л. м.

5. Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип „шуко”.

6. Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство за външно тяло.

7. Закрепване и нивелиране на външното тяло върху монтажно устройство.

8. Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.

9. Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.

10. Транспортни разходи за еднократно посещение на обекта в рамките на града.

11. Пробно включване на системата и кратко обяснение за нейните функции.

12. Попълване на данните при първоначално пускане на системата в гаранционната карта.

13. Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.

В тази услуга не са включени:

1. Удължаване и включване на дренажа на външното тяло към улуци, канализации и др.

2. Допълните дейности по ел. захранването на уреда като удължаване на захранващ кабел, изработка на твърди връзки към ел. разклонителни кутии и др.

3. Декориране на видимите части на тръбния път с кабелни канали и др.

4. Вкопаване на тръбния път в стени и подове.

5. Запълване на направения отвор с гипсов разтвор.

6. Отстраняване на арматура в пробития бетонен отвор.

7. Възстановяване на засегнати електрически и водопроводни инсталации.

8. Изхвърляне на отпадъците от монтажа и опаковката на уреда.

9. Просрочване на времето на монтажа над два часа поради невъзможност за извършване на монтажа по независещи от монтажната група причини, като неподготвено за монтаж място от страна на клиента.

10. Работа по външната фасада на сгради на височина над 3 м.

11. Изпълнение на друг вид закрепване на телата на системата освен стандартното с дюбели към тухлени или бетонни стени.

Ценоразпис на допълнителни услуги и материали извън стандартният монтаж:

Услуги и материали Мярка Единична цена / лв.
Тръбен път между вътрешното и външното
тяло за климатици до 12 000 BTU
л.м. 22.00
Тръбен път между вътрешното и външното
тяло за климатици над 12 000 BTU
л.м. 25.00
Вкопаване на тръбен път между вътрешното и
външното тяло в стени и подови замазки
л.м. 25.00
PVC канал за декориране на тръбен път между
вътрешното и външното тяло
л.м. 15.00
Удължаване на захранващ кабел л.м. 3.00
Удължаване дренаж на външното тяло с
гофриран маркуч
л.м. 3.00
Удължаване дренаж на външното тяло с PVC
тръба
л.м. 3.00
Работа по външната фасада на сградата на
височина над 3 м (монтаж с Авто-вишка)
човекочас 40.00
Пробиване на отвор за тръбен път над
стандартния брой
бр. 20.00
Транспортни разходи (в едната посока) извън
градската зона
лв/км 0.70
Качване на климатик на етаж в сграда без
асансьор
лв/етаж 5.00
Оглед 10.00
Доставка на климатик от магазина до клиента лв/бр.
Експресен монтаж (до 2-3 дни от заявката) лв/бр. 50.00
Профилактика, удължаваща гаранцията лв/климатик 36.00 (до 12 000 BTU вкл.)
48.00 ( 15 000 до 24 000 BTU вкл.)
66.00 (колона)
Преместване климатик лв/климатик 60.00според големината
от 180.00 до 200.00 лв
Демонтаж на климатик лв/климатик 60.00
Монтаж на два етапа
(предварително полагане на тръби)
лв/климатик 40.00
Пробиване на отвор в стена с дебелина
над 30 см
лв/климатик 20.00
Шини /Щпилки лв/климатик 10.00
Други допълнителни дейности човекочас 10.00