Чугунени

VIADRUS U 22 BASIC

img_929_2982basic

VIADRUS U 22 Basic е базовата версия на VIADRUS U 22. Разработен е за клиенти, които търсят ниска цена, но не за сметка на качеството. Изгаря твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва) и е предназначен за отопление на малки и средни обекти, при максимално работно свръхналягане до 0.4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:

– Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло;

– Висока надеждност и ефективност;

– Лесно обслужване и зареждане през широка врата;

– Не изисква висока тяга на комина.

ЧУГУНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОДИВО CALDERA SOLITHERM S

download (3)download (4)Untitled

Чугунените котли на дърва и въглища са евтин и изпитан начин за отопление. Високата ефективност на технологията на котела, относително ниското ниво на вредни емисии и все по-скъпата електроенергия прави икономически обосновано използването на водогрейни котли на твърдо гориво за отоплението на дома или вилата, като в отделни случаи това е единственото приемливо решение.

Чугуненият котел Solitherm е предназначен за системи за отопление с топла вода. Котела е конструиран на принципа на хоризонталната двуходова циркулация на димните газове. Чугуненият котел Solitherm е секционен котел с голяма вместимост на горивната камера. Котела може да изгаря дърва, въглища и друг тип твърди горива, като според калоричността на горивото развива мощност описана по-долу в таблицата. Котелът Solitherm се доставя сглобен в дървен сандък. Вътре в котела ще намерите и аксесоари като термостат‐регулатор, термометър, четка за почистване. Всеки един водогреен котел е тестван хидравлично за липса на течове. Иновативната технология при отливката на секциите го прави устойчив във времето и на корозия.

[huge_it_forms id=“2″]

Вашият коментар