КОТЛИ ПИРОЛИЗНИ НА ДЪРВА ATMOS DC

КОТЛИ ПИРОЛИЗНИ НА ДЪРВА ATMOS DC

ЦЕНА:

Стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS DC 18
20 KW
 6270 лв. с ДДС
Стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS DC 25
27 KW
6954 лв. с ДДС
Стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS DC 32
35 KW
7656 лв. с ДДС
Стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS DC 40
40 KW
7902 лв. с ДДС
Стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS DC 50
48 KW
9078лв. с ДДС
Стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS DC 70
70 KW
12840 лв. с ДДС

Котлите от серията ATMOS са предназначени за централно отопление на малкиисредни обекти от битовата и производствена сфера. Конструирани са за пиролизно изгаряне на дърва и дървесни отпадъци. Предписано гориво: сухи дърва (влажност20%)с калоричност 15-18 (MJ/kg)

ПРЕДИМСТВА:

– Автоматично регулиране на горивния процес и възможност за изгаряне на цели дървесни трупи;
– Висока ефективност и ниски стойности на вредни емисии;
– Намалена кондензация при ниски температури на експлоатация (за тип G);
– Керамична горивна камера;
– Лесно почистване и поддръжка;
– Моделите S- с вентилатор на димните газове.
– Възможност за монтиране на пелетна горелка GP 20.

модели – мощност в киловати

DC 18 – 20 kW
DC 22 – 22 kW
DC 25 – 27 kW
DC 32 – 35 kW
DC 40 – 40 kW
DC 50 – 50 kW
DC 70 – 70 kW
DC 75 – 75 kW
DC 100 – 99 kW

Пиролизен котел Atmos DC инструкция