ПЕЛЕТЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ GOLDEN FIRE GF MP 50

ПЕЛЕТЕН ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ GOLDEN FIRE GF MP 50

Цена: 3650 лв.

–  Механизъм за механично почистване на димогарните пътища

–  Вентилатор за димни газове против ниска коминна тяга

–  Вграден бункер, който прави котела многокомпактен

–  Висока ефективност >92%-94%

За повече информация: MP 50