ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА GP 25 / 32 – III-ТА ГЕНЕРАЦИЯ

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА GP 25 / 32 – III-ТА ГЕНЕРАЦИЯ

Горелка пелетна GP 25, 5-25 kW, III г-я    1620 лв.

Горелка пелетна GP 32, 16-32 kW, III г-я  1930 лв.

Горелките от серия GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm). Могат да бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите им по удобен за потребителя начин.

Горелките III-та генерация са с обновен външен дизайн и външна клапа за настройка на свежия въздух

ПРЕДИМСТВА:
– Нова странично изнесена клапа за настройка на количеството свеж въздух;
– Лесно регулиране на мощността посредством външно изнесен потенциометър;
– Ръчна модулация – осигурява оптимална работа и емисии в допустимите норми, чрез цветова синхронизация между органите за регулиране на мощността и подаването на свеж въздух;
– Стандартна комплектация с температурни стикери – собствена, патентована система за сигнализация при необходимост от почистване на горелката;
– Нов дизайн на външните метални капаци – избор на цветове.

Инструкция: Пелетна горелка GP xx – III-та генерация

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА GP 25 / 32 – III-ТА ГЕНЕРАЦИЯ Горелка пелетна GP 25, 5-25 kW, III г-я    1620 лв. Горелка пелетна GP 32, 16-32 kW, III г-я  1930 лв.