ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА GP 25 /32 – IV-ТА ГЕНЕРАЦИЯ

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА GP 25 /32 – IV-ТА ГЕНЕРАЦИЯ

Горелка пелетна GP 25, 10-25 kW, IV г-я      1780 лв.

Горелка пелетна GP 32, 10-32 kW, IV г-я      2050 лв.

Горелките от серия GP са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm). Могат да бъдат монтирани на различни водогрейни котли. Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес. Съществуват възможности да се влияе на параметрите им по удобен за потребителя начин.

Горелката GP 25 от IV-та генерация е с нов футуристичен дизайн, с пластмасови елементи и електронно управление

ПРЕДИМСТВА:

– Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведено в Швеция, осигуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с настройка на параметри;
– Автоматичен тест на всички функции на системата;
– Пет фиксирани нива на мощност с бърз достъп, които могат да бъдат променяни от потребителя;
– Автоматична модулация – настройка на количеството необходим въздух съобразно избраната от потребителя мощност;
– Автоматична самонастройка на системата, съобразно производител-ността на подаващия шнек, спрямо конкретни климатични условия и калоричност на горивото;
– Индикация за температурата на топлоносителя(или водата) в котела;
– Възможност за съхраняване на текущи настройки и възстановяване на заводските настройките;
– Пароли за ограничаване на нива за достъп до параметри за потребителя и сервизния персонал;
– Възможност за работа с температурен сензор, котелен и стаен термостат;
– Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на изделието.

Инструкция: Пелетна горелка GP xx – IV-та генерация

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА GP 25 /32 – IV-ТА ГЕНЕРАЦИЯ