ПРОМОЦИЯ Пелетна камина Грейко Бижу Дизайн

ПРОМОЦИЯ Пелетна камина Грейко Бижу Дизайн

Пелетна камина Greyko Bijou Design 10 kw. – 4164 лв.

Пелетна камина Greyko Bijou Design 16 kw. – 4152 лв.

Пелетна камина Greyko Bijou Design25 kw. – 4448 лв.

 

Пелетна камина Greyko Bijou Design е камина с водна риза, мощност 16 kW и 25 kW и ефективност 93%. Тези камини имат функция поддържане на огън, чрез която се пести гориво и средства, също така имат и 3 степени на регулиране на мощността посредством модулация. Пелетни камини Грейко Бижу Дизайн могат да се управляват чрез стаен жичен или безжичен термостат. Възможност за вграждане на WiFi модул NRM-W3 в контролния модул, за свързване със системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет – „Naturela Smarthome“. Топлообменникът е с вертикални димогарни тръби с турболатори и механизъм за почистване на димогарните тръби, благодарение на които тези пелетни камини Грейко имат високо КПД.

Ръководство за експлоатация: UM_Greyko_Bijou

Пелетна камина Грейко Бижу Дизайн