ПРОМОЦИЯ Пелетна камина Грейко Бижу

ПРОМОЦИЯ Пелетна камина Грейко Бижу

Пелетна камина Greyko Bijou 10 kw. – 3922 лв.

Пелетна камина Greyko Bijou 16 kw. – 4093 лв.

Пелетна камина Greyko Bijou 25 kw. – 4205 лв.

 

 

 

 

Пелетна камина Greyko Bijou е камина с водна риза, мощност 16 kW и 25 kW и ефективност 93%. Тези камини имат функция поддържане на огън, чрез която се пести гориво и средства, също така имат и 3 степени на регулиране на мощността посредством модулация. Пелетни камини Грейко Бижу могат да се управляват чрез стаен жичен или безжичен термостат. Възможност за вграждане на WiFi модул NRM-W3 в контролния модул, за свързване със системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет – „Naturela Smarthome“. Топлообменникът е с вертикални димогарни тръби с турболатори и механизъм за почистване на димогарните тръби, благодарение на които тези пелетни камини Грейко имат високо КПД.

спецификация Пелетна камина Грейко Бижу

Пелетна камина Грейко Бижу Пелетна камина Грейко Бижу

Ръководство за екплоатация: UM_Greyko_Bijou

Пелетна камина Грейко Бижу